Konkurs na gmach Teatru Opery Królewskiej w Warszawie – Wyróżnienie