AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

Główna siedziba i biuro Firmy:

Aleja Róż 8/5
00-556 Warszawa

tel. (022) 290 55 56

e-mail: amc.sekretariat@amcholdzynski.pl