Andrzej M. Chołdzyński – architekt i urbanista Architekt DEPCra, OAF, LOIA RP, SARP, Prezes Zarządu w AMC (…) i jej właściciel

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studia podyplomowe z zakresu Teorii Architektury w Ecole d’Architecture – Paris Villemin (1989 – 1992) i studia architektoniczne w Ecole d’Architecture Paris la Seine (1983-1985) oraz studia z zakresu kultury i cywilizacji francuskiej – Uniwersytet Sorbony (1982-1983).
Pracuje i mieszka w Paryżu od 1982 r. i w Warszawie od 1996 r.

Andrzej M. Chołdzyński, Architekt i firma AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. oraz Sp. k. mają w swoim dorobku m.in. projekty użyteczności publicznej; siedziby instytucji prywatnych; biurowce; rewitalizacje i przebudowy zabytków; stacje metra; budynki eksperymentalnych laboratoriów uczelni technicznych; miejskie metropolitalne projekty urbanistyczne; obiekty hotelowe i kongresowe; obiekty handlowe i usługowe; projekty mebli i wnętrz.

Wśród zrealizowanych projektów AMC(…) można wymienić: Centrum Giełdowe w Warszawie – siedziba GPW w Warszawie S.A. (współautor St. Fiszer, 2000); Lipowy Office Park w Warszawie – siedziba Pekao S.A. (2009); budynek biurowy „Ambassador” w Warszawie (2013); budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej (2014); rozbudowa dawnego Domu Partii – kompleksu Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. w Warszawie o budynek biurowo-usługowy – CBF 2.0 (2016); stacje metra „Plac Wilsona” (2005), „Wawrzyszew” (2008), „Młociny” (2008); stacje II linii metra „Rondo Daszyńskiego”, „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, „Nowy Świat-Uniwersytet”, „Dworzec Wileński”, „Stadion Narodowy”, „Centrum Nauki Kopernik”; Rozbudowa i przebudowa wraz z rewitalizacją Domu Towarowego CDT w Warszawie (2018); 

Projekty autorstwa Andrzeja M. Chołdzyńskiego były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane zarówno w kraju jak i zagranicą; na przykład: Centrum Giełdowe w Warszawie – nominacja do europejskiej nagrody im. Mies van der Rohe, Barcelona (2002); Stacja Metra Plac Wilsona w Warszawie – jako najlepsza stacja na świecie (Metro Awards w Kopenhadze 2008 Best New Station) oraz nagroda za najlepszy na świecie budynek użyteczności publicznej z żelbetu – Meksyk (2008), budynek biurowy Kronos Ambassador w Warszawie – jako Budynek Roku Aluprof (2014); Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej jako Finalista Projekt Roku SARP (2016) CBF 2.0 – nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy za najlepszy komercyjny budynek użyteczności publicznej (2016); Laureat Finalista EUROBUILD Awards in Architecture (2017); Budynki wysokościowe The Warsaw Hub uznane zostały w grudniu 2018 r. w konkursie International Property Awards w kategorii „Best Commercial High-rise Development Europe” przez międzynarodowe jury za najlepszy w Europie komercyjny budynek wysokościowy, Nominacja gmachu CEDET przy al. Jerozolimskich, ul Brackiej i ul. Kruczej jako jednego z czterech finalistów na światowym konkursie na MIPIM 2019 w Cannes w kategorii „Najlepszy budynek zrewitalizowany”

Andrzej Chołdzyński został odznaczony w 2000r. przez Prezydenta R.P. za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowy kompleksu obiektów „Centrum Giełdowe” S.A. w Warszawie Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski; oraz m.in.: w 2002r. Państwową Nagrodą Rządu RP I-wszego stopnia za wybitną twórczość architektoniczną, w 2012r. nagrodą specjalną miesięcznika „Builder” Polski Herkules przyznaną przez Kapitułę pod Patronatem Honorowym Wicepremiera, Ministra Gospodarki R.P. „za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, ze szczególnym uwzględnieniem projektu warszawskiego metra oraz za całokształt dokonań dla rozwoju polskiej architektury i budownictwa.” 2019 – Andrzej M. Chołdzyński, Architekt wskazany został w plebiscycie Architektura Murator jako jedna z najważniejszych postaci polskiej architektury – Osobowości 25-lecia, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza były autorem najbardziej znaczących, przełomowych, nowatorskich gmachów i projektów w polskiej architekturze ostatniego 25-lecia.

Andrzej M. Chołdzyński jest laureatem kilkudziesięciu architektonicznych konkursów w kraju i za granicą, autorem esejów z dziedziny filozofii i architektury, książek i publikacji o sztuce.