Dawniej ”AMC i Partnerzy” Sp. z o.o., rozpoczęła swą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku, jako autorskie biuro projektowe Andrzeja M. CHOŁDZYŃSKIEGO, Architekta, założyciela i właściciela całości udziałów Spółki; ta zasada trwa niezmiennie do dnia dzisiejszego. Firma może prowadzić projekty w pięciu językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim. Zarejestrowana jest pod numerem Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000136172, REGON 012371856 oraz legitymuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 526-17-80-034.

Siedziba Firmy mieści się przy Alei Róż 8/5, 00-556 Warszawa, nr tel.: (+4822) 290 55 56, e-mail: amc.sekretariat@amcholdzynski.pl 

Właściciel
Andrzej M. Chołdzyński,
Architekt DEPCra, OAF, LOIA RP, SARP, Prezes Zarzadu w AMC (…), Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studia podyplomowe z zakresu Teorii Architektury w Ecole d’Architecture – Paris Villemin (1989 – 1992) i studia architektoniczne w Ecole d’Architecture Paris la Seine (1983-1985) oraz studia z zakresu kultury i cywilizacji francuskiej – Uniwersytet Sorbony (1982-1983).

Pracuje i mieszka w Paryżu od 1982 r. i w Warszawie od 1996 r.

Architekt wszechstronny i wielowątkowy. W jego projektach i realizacjach materia architektoniczna i przestrzeń są kształtowane jednocześnie rzeźbiarsko, malarsko i inżyniersko. Zwolennik nierewolucyjnych, a ewolucyjnych przemian w kulturze materialnej i współczesnego odczytywania filozofii neoplatońskiej. Z upodobaniem i znawstwem pracuje zarówno nad asocjacjami semantycznymi w architekturze, jak i projektami współczesnych symbolicznych ogrodów. Tworzy w różnych skalach – od projektów urbanistycznych przez kolejne gmachy aż po projekty mebli. Poszukuje wartości w kontekstualnym definiowaniu każdego projektu. Kontynuuje i rozwija w swej pracy tradycję wczesnego modernizmu z silnymi odniesieniami do sztuki nowoczesnej, w tym malarstwa: fowistów, neoimpresjonistów, nabistów i awangardy lat powojennych, szczególnie tej z lat 50-tych XX wieku. Troska o detal architektoniczny i umiejętna praca z tradycyjnymi oraz współczesnymi materiałami i technologiami czyni od lat z każdej jego realizacji indywidualne i ważne wydarzenie.

Andrzej M. Chołdzyński, Architekt i firma AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. oraz Sp. k. mają w swoim dorobku m.in. projekty użyteczności publicznej; siedziby instytucji prywatnych; biurowce; rewitalizacje i przebudowy zabytków; stacje metra; budynki eksperymentalnych laboratoriów uczelni technicznych; miejskie metropolitalne projekty urbanistyczne; obiekty hotelowe i kongresowe; obiekty handlowe i usługowe; projekty mebli i wnętrz.

Wśród zrealizowanych projektów AMC(…) można wymienić:

Centrum Giełdowe w Warszawie – siedziba GPW w Warszawie S.A. (ze St. Fiszer, 2000); Lipowy Office Park w Warszawie – siedziba Pekao S.A. (2009); budynek biurowy „Ambassador” w Warszawie (2013); budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej (2014); rozbudowa dawnego Domu Partii – kompleksu Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. w Warszawie o budynek biurowo-usługowy – CBF 2.0 (2016); stacje metra „Plac Wilsona” (2005), „Wawrzyszew” (2008), „Młociny” (2008); stacje II linii metra „Rondo Daszyńskiego”, „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, „Nowy Świat-Uniwersytet”, „Dworzec Wileński”, „Stadion Narodowy”, „Centrum Nauki Kopernik”; Rozbudowa i przebudowa wraz z rewitalizacją Domu Towarowego CDT w Warszawie (2018);

Wśród przykładowych projektów będących w toku:

Projekt modelowego osiedla mieszkaniowego „Nowe Jeziorki” w Warszawie; Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Wileńskiej; Sale koncertowe, sala tańca, mediateka, studio nagrań, klub jazzowy, archiwa w ramach przebudowy i rozbudowy zabytkowego neorenesansowego gmachu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy Placu Piłsudskiego w Warszawie; Zespół budynków wysokościowych biurowych, z centrum kongresowym, handlem, usługami oraz parkingami podziemnymi przy ul. Siennej, ul. Towarowej w Warszawie;

Projekty autorstwa Andrzeja M. Chołdzyńskiego były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane zarówno w kraju jak i zagranicą; na przykład: Centrum Giełdowe w Warszawie – nominacja do europejskiej nagrody im. Mies van der Rohe, Barcelona (2002); Stacja Metra Plac Wilsona w Warszawie – jako najlepsza stacja na świecie (Metro Awards w Kopenhadze 2008 Best New Station) oraz nagroda za najlepszy na świecie budynek użyteczności publicznej z żelbetu – Meksyk (2008), budynek biurowy Kronos Ambassador w Warszawie – jako Budynek Roku Aluprof (2014); Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej jako Finalista Projekt Roku SARP (2016) CBF 2.0 – nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy za najlepszy komercyjny budynek użyteczności publicznej (2016); Laureat Finalista EUROBUILD Awards in Architecture (2017); Budynki wysokościowe The Warsaw Hub uznane zostały w grudniu 2018 r. w konkursie International Property Awards w kategorii „Best Commercial High-rise Development Europe” przez międzynarodowe jury za najlepszy w Europie komercyjny budynek wysokościowy.

Andrzej Chołdzyński został odznaczony w 2000r. przez Prezydenta R.P. za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowy kompleksu obiektów „Centrum Giełdowego” S.A. w Warszawie Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski; oraz m.in.: w 2002r. Państwową Nagrodą Rządu RP I-wszego stopnia za wybitną twórczość architektoniczną, w 2012r. nagrodą specjalną miesięcznika „Builder” Polski Herkules przyznaną przez Kapitułę pod Patronatem Honorowym Wicepremiera, Ministra Gospodarki R.P. „za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, ze szczególnym uwzględnieniem projektu warszawskiego metra oraz za całokształt dokonań dla rozwoju polskiej architektury i budownictwa.”

Andrzej M. Chołdzyński jest laureatem kilkudziesięciu architektonicznych konkursów w kraju i za granicą, autorem esejów z dziedziny filozofii i architektury, książek i publikacji o sztuce.

Projektanci
Trzon zespołu projektantów Firmy to młodzi architekci z dużym stażem, gruntownie wyszkoleni we współczesnych technikach komputerowych; projektowych i rysunkowo-przedstawieniowo-technicznych. Większość z nich posiada doświadczenie z pełnego cyklu projektowo-inwestycyjnego między innymi przy autorskim projekcie Andrzeja M. Chołdzyńskiego (współautor St. Fiszer) budynków Centrum Giełdowego przy ulicy Książęcej w Warszawie, w którym brali udział od 1996 roku do chwili zakończenia budowy, a także przy autorskich projektach Andrzeja M. Chołdzyńskiego, zrealizowanych w Warszawie w latach 2004-2020: kompleksu budynków biurowych „Lipowy Office Park”, stacji metra: A18 „Plac Wilsona”, A22 „Wawrzyszew” i A23 „Młociny”, centralnego odcinka II linii warszawskiego metra, przebudowie i rewitalizacji CEDET (budynek Smyk przy Alejach Jerozolimskich), budynku Nowy Świat 2.0 przy ul. Nowy Świat, kompleksie budynków „The Warsaw HUB”. 

Współpracownicy
Firma współpracuje na stałe z najlepszymi na rynku warszawskim inżynierami-konstruktorami oraz z kilkoma specjalistycznymi biurami projektów branżowych, sanitarnych i elektrycznych, a wśród nich między innymi: ARUP, Metroprojekt Sp. z o.o., POL-CON Consulting Sp. z o.o., In-Projekt Sp. z o.o., MK-Projekt, oraz z najlepszymi specjalistami z zakresu ochrony p.poż., Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zagadnień sanitarno-epidemiologicznych.

Na okresowych lub stałych kontraktach zatrudniani są specjaliści kosztorysanci i inspektorzy nadzoru. Taka stała współpraca pozwala Firmie na fachowe i optymalne sporządzanie kompleksowych projektów wielobranżowych dla każdej fazy procesu inwestycyjnego i budowlanego, a także na sprawowanie efektywnego nadzoru budowlanego, inwestorskiego oraz autorskiego.

Wyposażenie techniczne
Wyposażenie techniczne firmy to najnowocześniej wyposażone stanowiska komputerowe do prac projektowo-graficznych, wszystkie sprzęgnięte w interaktywną sieć typu Novell. Biuro posiada wielkoformatowe plotery HP, drukarki laserowe i atramentowe, skanery i inne niezbędne urządzenia biurowe. Każdy kontrakt angażujący wymiernie odpowiedzialność cywilną projektantów i Firmy jest ubezpieczany oddzielną polisą o wysokości uzgodnionej z Inwestorem.

Uprawnienia, nagrody
Andrzej M. CHOŁDZYŃSKI, fundator i właściciel Firmy posiada prawo wykonywania zawodu architekta w Unii Europejskiej – Ordre des Architectes d’Ile-de-France, Nr Narodowy 36374, Nr Regionalny 0015806 oraz na terenie Rzeczpospolitej, Nr uprawnień 1231/Lb/90, a także należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski. Andrzej M.CHOŁDZYŃSKI, fundator, właściciel i Prezes Zarządu Firmy jest laureatem wielu nagród zawodowych, krajowych i zagranicznych oraz Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). O jakości i randze wykonywanych przez Firmę projektów i misji stanowi kompletna lista wykonywanych oraz wykonanych projektów i realizacji załączona na stronie.