Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny – I nagroda