Centrum wielofunkcyjne Serek Bielański 2012

Teren tzw. Serka Bielańskiego w Warszawie obejmujący kwartał na którym zlokalizowana jest stacja II linii metra „Słodowiec” był objęty wieloetapowym procesem koncepcyjnym. W 2012 roku AMC wykonało koncepcję centrum wielofunkcyjnego, zawierające analizę zabudowy terenu, zgodną z wytycznymi Planu Miejscowego, w której zawarto funkcje usług dla ludności, biurowe, handlowo-usługowe i mieszkalne.