Koncepcja architektoniczno-budowlana I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II Linii Metra w Warszawie