Rozbudowa budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. o garaż podziemny