Stacja metra Wawrzyszew – artykuł w Architekturze nr 10/2009