Stacja II Linii Metra C04 Bemowo, Warszawa

KONKURS ARCHITEKTONICZNY – I NAGRODA
PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczny: 2015 – 2018
Realizacja: 2019 – 2021

Stacja składa się z:
– podziemnego korpusu stacji z peronem pasażerskim (poziom -2), zlokalizowanego po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Górczewskiej i Powstańców Śląskich
– podziemnej komory torów odstawczych po zachodniej stronie skrzyżowania
– przejść podziemnych połączonych z korpusem stacji w rejonie głowic wschodniej i zachodniej (poziom -1)
– obiektów naziemnych: wejść/wyjść do metra oraz elementów infrastrukturalnych czerpnio-wyrzutni powietrza

Zaprojektowano po 2 wejścia do stacji w głowicy wschodniej i zachodniej, zlokalizowane po obu stronach ul. Górczewskiej (poziom -1) i rozbudowane o zespół przejść podziemnych pod skrzyżowaniem (poziom -1), które umożliwiają bezkolizyjne przejście we wszystkich kierunkach oraz na wyspowe przystanki tramwajowe. W każdej z głowic stacji stworzono mega lampion strukturalny łączący parę schodów ruchomych i schody stałe. Ściany zatorowe ukształtowano jako perforowane przedrdzewione panele stalowe o powtarzalnym reliefie, sufit akustyczny rastrowy z paneli wiórowo-cementowych ze zintegrowanym oświetleniem, podłogi kamienno – lastrykowe.