Plac Wilsona Stacja Metra

Projekt koncepcyjny stacji metra Plac Wilsona w Warszawie został wyłoniony w konkursie miasta Stołecznego Warszawy i Metra warszawskiego. Stacja została otwarta * kwietnia 2008 r., po realizacji przez laureata tegoż konkursu, architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego ze swoją pracownią, wszystkich faz projektu, łącznie z projektem wykonawczym i nadzorem autorskim prac budowlano – wyposażeniowych. Oprócz światowego wyróżnienia stacji metra Plac Wilsona przez ponad 900 ekspertów Kongresu MetroRail w Kopenhadze w 2008 r. tytułem „najlepsza stacja metra” była ona 2006 r. finalistą Światowego Konkursu „Cemex Building Award” w Meksyku, Monterrey na najlepszy gmach użyteczności publicznej zrealizowany z użyciem technologii żelbetowej, a w roku 2014 została umieszczona przez telewizję CNN na liście 12 najbardziej imponujących i interesujących w Europie. Stacje metra to jedne z najtrudniejszych do projektowania i realizacji obiektów użyteczności publicznej – odwiedzane jednocześnie przez znaczną liczbę użytkowników, potencjalnych widzów i odbiorców architektury oraz sztuki inżynierskiej.

Stacja metra Plac Wilsona używa umiejętnie konstrukcji i technologii inżynierskiej, w  tym wymogów funkcjonalnych, akustycznych i ergonomicznych jako integralnych elementów swej narracji oraz semantyki. Projekt i realizacja tej przestrzeni ma wiele warstw kognitywnych oraz symbolicznych i kulturowych. Doświadczenie jej może być zarówno całkowicie intuicyjne, jak też świadome, poprzez lekturę analityczną. Tworzywem tej przestrzeni użytkowej jest także materia pojmowana rzeźbiarsko, malarsko i funkcjonalnie – użytkowo. Te renesansowa triada daje jednaką i jednoczesną ważność: zarówno koncepcji kompozycji chromatycznej – barwie i światłu,  jak też rzeźbiarskiej percepcji trójwymiarowej przestrzeni oraz współtworzącej je technologii, funkcji użytkowej i ergonomii. Taki jest wielowątkowy modernizm tego projektu zrealizowanego na początku XXI w.