Konkurs na modernizację budynku UM przy Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie

Projekt prezentuje koncepcję architektoniczną przekształcenia istniejącego budynku dla potrzeb budynku biurowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miasta st. Warszawy wraz z koncepcją zagospodarowania dziedzińca. Jedną z wiodących przesłanek wpływających na rozwiązanie tego typu obiektów jest potrzeba rozdzielenia łatwo dostępnej i przyjaznej przestrzeni petenta od kontrolowanej a zarazem funkcjonalnej części biurowej. Właściwe powiązania osiągnięto poprzez korektę komunikacji pionowej. Zgodnie z sugestiami w wytycznych Urzędu projekt pozostawia jedną windę w holu głównym, ale służy ona jedynie do bezpośredniego dostępu petentów do sal konferencyjnych na piętrach +1 do +4. Proponuje  się rozważenie przez Zamawiającego potrzeby pozostawienia tejże windy gdyż wydaje się ona zbyteczna albowiem  windy umieszczone w skrzydłach budynku a zapewniają pełen dostęp osobowy i techniczny do wszystkich poziomów i z powodzeniem mogą przejąć funkcjonalność windy w centrum holu. Z powyższych powodów przedstawiono powiązania funkcjonalne dla obu rozwiązań.

Budynek będzie estetyczny i przyjazny

Reprezentacyjny i efektowny hol wejściowy podkreślony zostanie poprzez umiejscowienie w nim strefy informacji i strefy odpoczynku/poczekalni, bogate i charakterystyczne detale architektoniczne sufitu i podłogi zostaną pieczołowicie odrestaurowane i podkreślone poprzez kontrast wprowadzonego do wnętrza nowoczesnego minimalistycznego umeblowania. Zastosowanie przeszklenia otworów z minimalnym refleksem umożliwi właściwą orientację w topografii budynku już od samego wejścia, a równocześnie umożliwi głęboką penetrację światła dziennego do wnętrza przestrzeni dostępnych dla klienta. Dzięki temu czemu uzyska się wrażenie otwartości przestrzeni i jej dostępności. Budynek w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

Główna sala obsługi klienta ulokowana jest centralnie w budynku. Dzięki docelowemu przeniesieniu lokalizacji wind uzyskano możliwość optycznego połączenia wnętrz holu wejściowego z przestrzenią Sali. Poczekalnia klientów jest prosto zdefiniowaną przestrzenią – w planie rombu doświetlonego światłem dziennym z 4 stron i umożliwia szybką orientację związaną z użyciem systemu informacji wizualnej prowadzącej do właściwego stanowiska obsługi.

Pozostałe dwie sale obsługi znajdują się w kontakcie optycznym z główną salą obsługi klienta i umieszczone są od strony Placu Starynkiewicza, dzięki czemu klienci uzyskują dobra orientację, i mają kontakt z otaczająca zielenią Placu. Pozostała część parteru od strony Placu Starynkiewicza jest także przeznaczona dla klientów i mieści sale konferencyjne/ sale spotkań oraz biura dedykowane dla bezpośredniej obsługi klientów.

Przestrzenie dla klienta stanowią zorganizowaną sekwencję wolumetrii na całym parterze budynku: -hol wejściowy pełniący także funkcje informacji dla klienta, – sala główna ze stanowiskami obsługi i poczekalnią, – wydzielone akustyczne sale rozmów indywidualnych dostępne bezpośrednio z sali głównej i części wejściowej, -kasa i punkt podawczy dostępne z sali głównej i części wejściowej. Dodatkowo w skrzydle od Placu Starynkiewicza zlokalizowano 2 sale konferencyjne z poczekalnią i biura przeznaczone do bezpośredniej obsługi klientów. Wszystkie w/w obszary dostępne są dla osób niepełnosprawnych i posiadają zaplecze sanitarne, a także pokój dla matki z dzieckiem. Aby osiągnąć efekt przestrzeni transparentnej i przyjaznej dla klienta do wnętrza wprowadzono maksymalną ilość światła dziennego, wprowadzono elementy zieleni, a także zastosowano dla przegród ścianki szklane o maksymalnej przezierności. Jasne materiały wykończeniowe i barwa oświetlenia sztucznego w kolorze światła dziennego stanowią logiczne dopełnienie koncepcji wnętrza. Przestrzenie pracy urzędników na parterze zostały zorganizowane tak, iż wszędzie, gdzie jest to uzasadnione funkcjonalnie zapewniono kontrolowaną strefę komunikacji urzędników bez kontaktu z klientem – dojścia do kasy, stanowiska podawczego, stanowisk obsługi po stronie urzędników.  Zasadę wydzielenia pokazano na schematach dostępności – kolor żółty to strefa klienta, fioletowy to strefa biurowa, czerwony to windy i klatki schodowe, w tym z ograniczeniem dostępu np. w piwnicy.