Konkurs na modernizację budynku UM przy Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie