Konkurs modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 w Warszawie – I nagroda