Konkurs Centrum Wiedzy COGNITARIUM w Koszalinie – Wyróżnienie

Centrum Wiedzy Cognitarium” Politechniki Koszalińskiej jest w zamyśle naszej pracy projektem przestrzeni rozwoju kampusu jako integralnego uniwersum tworzącego stymulujące intelektualnie i kulturowo przyjazne środowisko dla społeczności jej użytkowników – studentów, wykładowców, mieszkańców miasta. Proponowane przez nas „Cognitarium” to miejsce inspirujące, ekologiczne, szanujące środowisko przyrodnicze i naturalne człowieka oraz wpisujące się w nurt architektury odpowiedzialnej społecznie. Architektura zawsze stanowi znak czasów w których powstaje, daje świadectwo przemian kulturowych, społecznych i technologicznych. Początek XXI wieku jest okresem niespotykanych dotychczas tempa ewolucji technologicznej, cywilizacyjnej i społeczno-kulturowej. Budynek „Centrum Wiedzy Cognitarium” w tych czasach zmienności i przemian rozwija trzy ponadczasowe główne postulaty programowe: odpowiedzialność, elastyczność, przyjazność.

Odpowiedzialność – jako odpowiedzialność społeczną przejawiającą się w zrównoważonym i ekologicznym projektowaniu i budowaniu u których podstaw jest poszanowanie środowiska i jego zasobów oraz ograniczanie śladu węglowego emisji C02. Zasada ta przejawia się w naszej filozofii
architektury Cognitarium, doborze poszczególnych technologii, rozwiązań i decyzji projektowych z których głównymi są:

Drewno jako podstawowy materiał budowlany; odnawialny i szanujący środowisko – wykorzystujemy do budowy Cognitarium w 90% materiał odnawialny w postaci drewna klejonego, materiału posiadającego ujemny bilans węglowy w stosunku do betonu czy stali, których użycie zostało ograniczone do bezwzględnego minimum. Drewno klejone stanowi główną konstrukcję nośną budynku. Zintegrowana z fasadą umożliwia racjonalne i komplementarne użycie tego materiału, wykorzystując również jego doskonałe parametry i izolacyjność termiczną, minimalizuje zużycie materiałów izolujących elewacji. Drewniana konstrukcja chroniona jest w fasadzie przed warunkami atmosferycznymi w sposób pasywny; poprzez stosowanie obróbek na elementach poziomych i miejscach łączeń w celu uniknięcia zalegania i penetracji wody opadowej oraz w sposób aktywny poprzez impregnację drewna i zabezpieczenie go przed promieniowaniem UV c o p rzy regularnej konserwacji jakiej rutynowo podlegają obiekty tego typu zapewni im oczekiwaną trwałość. Modułowość i prefabrykacja – prosta i modułowa konstrukcja w połączeniu z drewnem klejonym jako materiałem idealnie nadającym się prefabrykacji umożliwia przygotowanie całej konstrukcji budynku poza placem budowy, a następnej jej szybki montaż co ogranicza czas realizacji, obniża koszty montażu oraz redukuje energochłonność i użycie ciężkiego agresywnego wobec środowiska sprzętu w trakcie całego procesu budowlanego. Modułowość i powtarzalność projektu architektonicznego oraz elementów konstrukcyjnych racjonalizuje typoszeregi elementów konstrukcji i daje sprawne możliwości przekształcenia budynku w trakcie użytkowania oraz rozbudowy i modyfikacji kubatury w przyszłości.

Elastyczność – jako możliwość reagowania na zmieniające się potrzeby. Żyjemy w czasach gdzie zmiany w zakresie kulturowym, społecznym i technologicznym zachodzą bardzo szybko i mają bezpośredni wpływ na nasze otocznie. Budynek w trakcie cyklu swojego życia powinien dawać możliwość
reagowania na te zmiany w sposób nieinwazyjny, nieograniczony strukturą budynku. W tym celu przewidziano:
Prosty układ konstrukcyjny – oparty na module 10x10m, w 100% prefabrykowany, dający możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni oraz jej otwierania między kondygnacjami.
Kolejnymi elementami wpływającymi na elastyczność projektu są:
„Otwarta” struktura wewnętrzna – umożliwiająca łatwe i proste modyfikowanie przestrzeni oraz dowolne przeorganizowywanie struktury w zależności od zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników. Logiczny układ słupów i belek konstrukcyjnych zapewnia proste i zrozumiałe kształtowanie struktury zarówno w pionie jak i w poziomie. „Otwarta” struktura zewnętrzna – struktura budynku może być kontynuowana w ramach ewentualnej rozbudowy na zewnątrz budynku poprzez dodawanie modułów w dowolnym kierunku zarówno horyzontalnym jaki i wertykalnym dając przewidywalne technicznie możliwości rozbudowy i przebudowy zachowując spójny i logiczny charakter budynku. Jest to istotne z punktu widzenia dalszych planów inwestycyjnych Uczelni dotyczących kolejnych wydziałów, które mogą powstać jako kontynuacja przyjętej struktury budynku biblioteki Cognitarium.

Przyjazność – realizowana w dwóch aspektach:
– W pierwszym realizującym przyjazny otwarty obiekt akademicki o zrozumiałej strukturze funkcjonowania, wykorzystujący naturalne materiały konstrukcyjne, pełen naturalnego światła, zapewniający korzystny klimat we wnętrzach m.in. poprzez zapewnienie swobodnego przewietrzania i regulowany dopływ światła dziennego. Budynek dający możliwość kontaktu z otoczeniem poprzez duże panoramiczne przeszklenia oraz równie symboliczną otwartość na wewnętrzne forum jako serce aktywności społeczności studenckiej. Zastosowanie drewna jako materiału dominującego przyjaźnie sprzyja także poprawie klimatu poprzez utrzymywanie w naturalny sposób wilgotności powietrza, równowagi w zakresie zmian temperatury oraz uzyskaniu optymalnego klimatu akustycznego.
– a drugim jako obiekt przyjazny środowisku w kontekście społecznym i przyrodniczym minimalizujący wpływ na środowisko naturalne zarówno w trakcie jego realizacji jak również w trakcie jego eksploatacji. Budynek przyjazny dla biotopu i biosfery w skali ponadlokalnej, jako że mamy świadomość tego, że każde działanie lokalne ma wpływ globalny na los naszego uniwersum.