Budynek biurowy z lokalami usługowymi przy ul. Wołoskiej 24 w Warszawie

Budynek biurowy z lokalami usługowymi nie ma jednego użytkownika, jest przeznaczony do wynajęcia najemcom, którym stworzono możliwie jak największą gamę możliwości indywidualnego podziału powierzchni, a także spełnia ich indywidualne wymagania funkcjonalne i techniczne. Budynek ma formę prostopadłościanu o podstawie prostokąta o wymiarach ca 112x25m ze zróżnicowaną wysokością. Jedenastokondygnacyjna część wyższa stanowi dominantę wysokościową przylegającą od strony wschodniej do zdefiniowanego planem miejscowym obszaru placu miejskiego. Dominanta ta zamyka perspektywę ulicy Konstruktorskiej. Pozostała część budynku ma siedem kondygnacji. W poziomie pierwszej kondygnacji – przyziemia na obwodzie całego budynku zaprojektowano jednokondygnacyjne, ogólnodostępne podcienia otwarte dla pieszych. W połowie długości budynku zlokalizowany jest dziedziniec wejściowy części biurowej, pełniący także funkcję podjazdu dla samochodów. Do dziedzińca wejściowego przylega parking dla rowerów. Projekt architektoniczny parteru wraz z pejzażowym ukształtowaniem terenu wokół budynku jest dostosowany do zastanej morfologii terenu i wykorzystuje funkcjonalnie różnicę niwelet terenu naturalnego, wynoszącą ponad 2m na całej długości budynku. Budynek posiada cztery kondygnacje podziemne, na których zlokalizowano garaż dla samochodów, przy czym miejsca parkingowe na pierwszej kondygnacji podziemnej zaprojektowano jako płatny parking ogólnodostępny. Fasada jest skomponowana z metalu i szkła w poszukiwaniu efektów światłocieniowych i kolorystycznych  zmiennych o różnych porach dnia i przy zmieniającym się świetle słonecznym, powstających dzięki wykorzystaniu różnicy głębokości reliefu tekstury elewacji rzędu siedmiu centymetrów. Hall komponowany jest minimalistycznie z materiałów takich jak metal, szkło.

 

Dane techniczne
Kubatura całkowita: ca. 161211 m3
Powierzchnia całkowita: ca. 41413 m2
Powierzchnia użytkowa: ca. 33914 m2
Powierzchnia mieszkań łącznie: –

Ilość kondygnacji:
podziemne: 4
nadziemne: 11

Ilość miejsc parkingowych:
podziemne: 525
naziemne: 16
nadziemne: –

Kubatura całkowita: ca. 161 211 m3
Powierzchnia całkowita: ca. 41 413 m2
Powierzchnia użytkowa: ca. 33 914 m2