Nagroda Ministra Infrastruktury RP I stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa dla Centrum Giełdowego (2002)

Nagroda dla projektu Gmachu Centrum Giełdowego w Warszawie, przy ul. Książęcej przyznano m.in. za:

  • wybitne wartości relacji do otoczenia w sensie skali, artykulacji brył płaszczyzn wzbogacającej ten fragment miasta o nowe wartości,
  • klasyczny umiar i powściągliwość rozwiązania bryły budynku, ukształtowania jego planu i zastosowanych materiałów,
  • bardzo dobre wnętrza budynku tworzące jednorodną i harmonijną całość z jego strukturą.