I nagroda w konkursie na modernizację budynku Urzędu Miasta przy Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie

Biuro AMC otrzymało I nagrodę za projekt konkursowy na koncepcję modernizacji budynku Urzędu Miasta przy Placu Starynkiewicza 7/9 w Warszawie.