The Warsaw Hub z pozwoleniem na użytkowanie. To projekt AMC Andrzej Chołdzyński – artykuł w magazynie Architektura