Tekst Andrzeja M. Chołdzyńskiego – „Miłość – tworzywo architektury” z magazynu Arche nr 01(23)/2013