Studium rewaloryzacji, możliwości zagospodarowania terenu i rozbudowy byłej elektrowni tramwajowej w Warszawie w kwartale między ulicami Przyokopową, Towarową i Grzybowską