Stacja I Linii Metra A23 „Młociny” wraz z torami odstawczymi, Warszawa