Konkurs na Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie – I nagroda