Analiza opracowań urbanistycznych Placu Zawiszy w Warszawie