Pracownia AMC zajęła I MIEJSCE w konkursie na Halę zdjęciową- filmowo-TV-gamingową – II etapu HUB’a w Katowicach! – artykuł w katowice24.info

Pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński otrzymała I MIEJSCE w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla II etapu inwestycji p.n. „Dzielnica nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo – technologiczny”, obejmującego obiekt z halami produkcyjnymi na potrzeby branży gamingowej oraz zagospodarowania terenów przyległych („HUB 2”) na terenie dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach.

LINK DO PROJEKTU

>LINK DO ARTYKUŁU<