„Nowa siedziba Centrum Giełdowego w Warszawie” monografia w Magazynie Budowlanym ze stycznia 2001r