Nagroda specjalna Polski Herkules 2012

Nagroda specjalna miesięcznika Builder Polski Herkules 2012 przyznana przez Kapitułę pod Patronatem Honorowym Wicepremiera, Ministra Gospodarki dla Andrzeja M. Chołdzyńskiego, Architekta za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, ze szczególnym uwzględnieniem projektu warszawskiego metra. Za całokształt dokonań dla rozwoju polskiej architektury i budownictwa.