Nagroda Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w postaci projektu przebudowy i rozbudowy gmachu CDT na budynek handlowo-usługowo-biurowy CEDET w Warszawie (2020)