Nagroda miesięcznika Builder – TopBuilder 2020 za projekt zespołu trzech budynków wysokościowych; biur, hoteli, centrum konferencyjnego i usług The Warsaw Hub w Warszawie