Nagroda miesięcznika Builder – TopBuilder 2020 za projekt i realizację rewitalizacji, przebudowy i rozbudowy gmachu CDT na budynek handlowo-biurowy CEDET w Warszawie