Konkurs na Siedzibę Prokuratur Różnego Szczebla w Katowicach

Projekt konkursowy biura AMC na Siedzibę Prokuratur Różnego Szczebla w Katowicach (I etap)