Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny: podpisano umowę – artykuł w portalu silesion.pl