Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny. Podpisano umowę! – artykuł w portalu mojekatowice.pl