I nagroda w konkursie na siedzibę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie

Biuro AMC otrzymało I nagrodę w konkursie realizacyjnym na projekt gmachu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie