I Nagroda w konkursie na Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Biuro AMC otrzymało I Nagrodę w konkursie realizacyjnym na Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej