I nagroda biura AMC w konkursie na „Dzielnicę Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”! – artykuł w portalu katowice.eu