Centrum Innowacji Politechniki Lubelskiej – artykuł w Dzienniku Wschodnim