Artykuł autorstwa Andrzeja M. Chołdzyńskiego „Czas i Miejsce. O historycznym i architektonicznym continuum kościoła Świętej Trójcy – projekt drugiej rozbudowy” w ramach publikacji „Ewangelicki Kościół Świętej Trójcy w Warszawie”