Andrzej M. Chołdzyński został przewodniczącym jury konkursu dla dzieci niepełnosprawnych „Pociąg do sztuki” (Edycja I – 2010)

Pierwsza edycja konkursu plastycznego „Mazowiecki Miesiąc Integracji” (2010 rok)

Konkurs Plastyczny pt. „Mazowiecki Miesiąc Integracji”

W dniu 29 lipca 2010 roku w galerii „pociąg do sztuki” na stacji metro Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w Konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji”. W wernisażu udział wzięli min. laureaci Konkursu, architekt Pan Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane na Konkurs prace oraz Członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o – Pani Dorota Popińska.

Podczas spotkania wszystkim uczestnikom Konkursu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, a jego laureaci otrzymali również nagrody. Fundatorem wszystkich nagród było Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Nagrodę Główną – 4 000, 00 zł – przyznano Fundacji Wspólna Droga. Nagrodę Główną rzeczową dla artysty w postaci materiałów plastycznych zdobyła Pani Dorota Bereska z Fundacji Wspólna Droga. Ze względu na wysoki poziom Konkursu, przyznano także dwa dodatkowe wyróżnienia rzeczowe dla artystów z Warsztatów Terapii Zajęciowej Sadowa w Łomiankach dla Pani Anny Salwin i Pana Ireneusza Radomskiego.

Mazowiecki Miesiąc Integracji” to wspólny projekt galerii „pociąg do sztuki” i Metra Warszawskiego Sp. z o. o.

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Jest to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.