Andrzej M. Chołdzyński przewodniczącym jury konkursu dla dzieci niepełnosprawnych „Pociąg do sztuki” (Edycja II – 2011)

Druga edycja konkursu plastycznego „Mazowiecki Miesiąc Integracji” (2011 rok)
„Mazowiecki Miesiąc Integracji” – wspólny projekt galerii „pociąg do sztuki” i Metra Warszawskiego Sp. z.o.o.

W dniu 21 lipca 2011 roku w galerii „pociąg do sztuki” na stacji metra Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w Konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji”. W wernisażu udział wzięli m.in. laureaci Konkursu, architekt Pan Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane na Konkurs prace oraz Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o. – Pan Jerzy Lejk.

Podczas spotkania wszystkim uczestnikom Konkursu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, a jego laureaci otrzymali również nagrody. Fundatorem wszystkich nagród było Metro Warszawskie Sp. z o. o.

Nagrodę Główną – 4000, 00 zł – przyznano dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej.

Nagrody rzeczowe dla artystów w postaci materiałów plastycznych zdobyli: Pani Izabela Piwko ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi; Pani Dorota Szkiłądź z WTZ Sadowa; Pan Mirosław Zdunek z WTZ Sadowa oraz Pan Dariusz Cichocki z WTZ Płońsk.

Wyróżnienia rzeczowe zdobyli: Pani Anna Maślanka z WTZ Karolkowa; Pani Iwona Zielińska z WTZ Sadowa; Pani Edyta Fastyn z WTZ „Na Przedwiośniu”; Pani Katarzyna Malanowska z WTZ Deotymy oraz Pani Katarzyna Kowalczyk z WTZ Karolkowa.

„Mazowiecki Miesiąc Integracji” to wspólny projekt galerii „pociąg do sztuki” i Metra Warszawskiego Sp. z o. o.

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Jest to konkurs plastyczny skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji
i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.