Andrzej M. Chołdzyński członkiem Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej przy Prezydencie m. st. Warszawy (2015-2018)

Zarządzeniem nr 940/2015 z 29.06.2015 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy powołała skład Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy. Członkiem zespołu został min. architekt Andrzej M. Chołdzyński.

Rada Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy ma za zadanie opiniowanie zagadnień i problemów dotyczących architektury, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju miasta. Rada składa się z 21 członków powołanych przez prezydent na okres 3 lat.