FIRMA:

AMC-ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o.

Dawniej ''AMC i Partnerzy'' Sp. z o.o., rozpoczęła swą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku, jako autorskie biuro projektowe Andrzeja M. CHOŁDZYŃSKIEGO, Architekta, założyciela i właściciela całości udziałów Spółki; ta zasada trwa niezmiennie do dnia dzisiejszego. Firma może prowadzić projekty w pięciu językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim. Zarejestrowana jest pod numerem Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000136172, REGON 012371856 oraz legitymuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 526-17-80-034.

Siedziba główna Firmy mieści się przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, nr tel.: (+4822) 537-75-15, nr fax: (+4822) 537-75-16, e-mail: amc.sekretariat@amcholdzynski.pl

WŁAŚCICIEL:

Andrzej M. Chołdzyński, Generalny Projektant, Architekt i właściciel firmy, odbył studia architektoniczne w Polsce (Kraków - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) i za granicą (Paryż - Szkoły Architektury Villemin i Paris-la-Seine, Uniwersytet Sorbony), posiada prywatną praktykę zawodową we Francji od 1992 roku i w Polsce od 1990 roku, oraz bogate doświadczenie - 16 lat jako architekt - projektant we Francji i ponad 21 lat praktyki w Polsce.

PROJEKTANCI:

Trzon zespołu projektantów Firmy to młodzi architekci z dużym stażem, gruntownie wyszkoleni we współczesnych technikach komputerowych; projektowych i rysunkowo-przedstawieniowo-technicznych. Większość z nich posiada doświadczenie z pełnego cyklu projektowo-inwestycyjnego  między innymi przy autorskim projekcie Andrzeja M. Chołdzyńskiego (współautor St. Fiszer) budynków Centrum Giełdowego przy ulicy Książęcej w Warszawie, w którym brali udział od 1996 roku do chwili zakończenia budowy, a także przy autorskich projektach Andrzeja M. Chołdzyńskiego, zrealizowanych w Warszawie w latach 2004-2008: kompleksu budynków biurowych „Lipowy Office Park”, stacji metra: A18 „Plac Wilsona”, A22 „Wawrzyszew” i A23 „Młociny”.

Trzon zespołu projektowego tworzą :

Bogumił Kidziak
(szef zespołu roboczego)
Artur Chołdzyński
(szef zespołu roboczego)
Tomasz Burno
(szef zespołu roboczego)
J. Bartosz Krzemiński
(szef zespołu roboczego)

WSPÓŁPRACOWNICY:

Firma współpracuje na stałe z najlepszymi na rynku warszawskim inżynierami-konstruktorami: BWL Projekt Sp. z o.o. i z kilkoma specjalistycznymi biurami projektów branżowych, sanitarnych i elektrycznych, a wśród nich ARUP, Metroprojekt Sp. z o.o., POL-CON Consulting Sp. z o.o., In-Projekt Sp. z o.o., MK-Projekt, oraz z najlepszymi specjalistami z zakresu ochrony p.poż., Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zagadnień sanitarno-epidemiologicznych.

Na okresowych lub stałych kontraktach zatrudniani są specjaliści kosztorysanci i inspektorzy nadzoru. Taka stała współpraca pozwala Firmie na fachowe i optymalne sporządzanie kompleksowych projektów wielobranżowych dla każdej fazy procesu inwestycyjnego i budowlanego, a także na sprawowanie efektywnego nadzoru budowlanego, inwestorskiego oraz autorskiego.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE:

Wyposażenie techniczne firmy to najnowocześniej wyposażone stanowiska komputerowe do prac projektowo-graficznych, wszystkie sprzęgnięte w interaktywną sieć typu Novell. Biuro posiada wielkoformatowe plotery HP, drukarki laserowe i atramentowe, skanery i inne niezbędne urządzenia biurowe. Każdy kontrakt angażujący wymiernie odpowiedzialność cywilną projektantów i Firmy jest ubezpieczany oddzielną polisą o wysokości uzgodnionej z Inwestorem.

UPRAWNIENIA, NAGRODY:

Andrzej M. CHOŁDZYŃSKI, fundator i właściciel Firmy posiada prawo wykonywania zawodu architekta w Unii Europejskiej - Ordre des Architectes d'Ile-de-France, Nr Narodowy 36374,

Nr Regionalny 0015806 oraz na terenie Rzeczpospolitej, Nr uprawnień 1231/Lb/90, a także należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski. Andrzej M.CHOŁDZYŃSKI, fundator, właściciel i Prezes Zarządu Firmy jest laureatem wielu nagród zawodowych, krajowych i zagranicznych oraz Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). O jakości i randze wykonywanych przez Firmę projektów i misji stanowi kompletna lista wykonywanych oraz wykonanych projektów i realizacji załączona na stronie.