• grudzień 1994 - "Krajobraz Warszawski" Nr. 8

     "Centrum Giełdowe Uwagi na marginesie konkursu"

  • 14 lipca 1994 - "Nowa Europa" Nr. 135 (622)

    "Powstanie Centrum Giełdowe - Giełda opuści KC"

  • 14 czerwca 1994 - "Życie Warszawy"

    "Nowy Gmach Giełdy stanie przy ulicy Książęcej"